Taal
 Nieuwsbrief

MIT-subsidie

MIT staat voor mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren om de Nederlandse concurrentiekracht en economie te versterken.

De MIT bestaat uit een aantal subsidie-instrumenten, zoals MIT Haalbaarheid, MIT Kennisvoucher en MIT R&D-samenwerking.

Topsectoren

De MIT-regeling maakt onderdeel uit van het Topsectorenbeleid. De Topsectoren zijn kennisintensief, exportgeoriënteerd en leveren een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken wereldwijd. De Topsectoren zijn onderverdeeld in: Agri & Food, Chemie & Energie, Creatieve Industrie, Hightech Systemen & Materialen en ICT, Life Science & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

MIT-instrumenten

MIT bestaat uit de volgende instrumenten:

R&D-samenwerkingsprojecten: een mkb-ondernemer kan subsidie krijgen voor ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten in een samenwerkingsverband met een andere mkb-ondernemer waarbij 35% van de subsidiabele kosten worden vergoed tot een maximum van € 200.000.

Haalbaarheidsproject: project voor het in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 20.000. 

Kennisvoucher: een mkb-ondernemer krijgt een waardebon waarmee het een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

MIT-subsidie aanvragen

Haalbaarheid en Kennisvoucher kan worden aangevraagd vanaf 9 april 2019 9.00 uur tot en met 10 september 2019 17.00 uur. Deze instrumenten worden behandeld op basis van first come first serve. Mocht u een Haalbaarheid-aanvraag willen indienen, dan is het verstandig om dit direct op 9 april te doen. In 2016, 2017 en 2018 was het budget op de eerste dag van openstelling voor dit instrument al uitgeput.

R&D-samenwerking kan worden aangevraagd vanaf 11 juni 2019 9.00 uur tot en met 10 september 2019 17.00 uur. Dit instrument is een tenderregeling, wat inhoudt dat na afloop van de indientermijn de beste voorstellen worden toegekend tot dat het budget op is.

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix neemt zoveel mogelijk werk uit handen en verzorgt het hele aanvraagproces van de MIT-instrumenten bij RVO.  Wil je ook weten of je in aanmerking komt voor een MIT-instrument neem dan contact met ons op.

Vectrix werkt voor honderden bedrijven in Nederland en we hebben meer dan 20 jaar ervaring! We werken met ervaren adviseurs en je hebt altijd direct en persoonlijk contact met onze adviseurs.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.