Taal
 Nieuwsbrief

Innovatiebox

De Innovatiebox is een speciale box binnen de vennootschapsbelasting (winstbelasting), waar je slechts 7% winstbelasting betaalt in plaats van het reguliere tarief van 16,5% - 25%.

Je moet als ondernemer beschikken hebben over een bij de WBSO-beschikking behorende S&O-verklaring om in aanmerking te komen voor de innovatiebox.

Innovatieve bedrijven die in Nederland aan onderzoek en ontwikkeling doen komen dus in aanmerking voor de innovatiebox.

Hiermee wil de overheid bedrijven aanzetten tot innovatie en Nederland aantrekkelijk maken voor internationale bedrijven.

Online
Donderdag 18 juni 2020
09:00 - 17:00
Gratis voor ondernemers

Wat zijn de voorwaarden van de Innovatiebox?

Wanneer je een WBSO-beschikking hebt dan opent dit de weg naar de innovatiebox. Voor grote belastingplichtige geldt dat zij ook in het bezit moeten zijn van een van de volgende zaken:
- een octrooi (of je hebt een octrooi
- aangevraagd)een kwekersrecht (of je hebt een kwekersrecht aangevraagd)
- ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen
- programmatuur
- een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen
- een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie
- een aanvullend beschermingscertificaat verleend door het Octrooicentrum Nederland

Winsten die kunnen worden toegerekend aan de WBSO-projecten, worden belast tegen 7% in plaats van het reguliere winstbelastingstarief van 16,5% - 25%. Heb je nog geen WBSO-beschikking? Wij verkennen graag de mogelijkheden voor je.

De forfaitaire innovatiebox

Bij de Innovatiebox kan je kiezen voor een vast percentage (forfait) waarop je de innovatiebox mag toepassen, te weten: 25% van de winst. Nadeel van het forfait is dat het maximale bedrag dat je mag toepassen € 25.000 is. Voordeel is dat je niet in discussie hoeft met de Belastingdienst over het percentage van de winst dat toegerekend kan worden aan de innovatiebox. Wil je weten of het forfait of een ruling met de belastingdienst het best bij je bedrijf past, neem dan contact met ons op.

Hoe kunt u optimaal profiteren van de innovatiebox

De succesvolle implementatie van een innovatiebox is werk voor een specialist die antwoord weet op vragen als: wat is exact jouw immaterieel activum, hoeveel draagt dit bij aan de winstgevendheid (transfer pricing) van je onderneming, wat zijn de consequenties van outsourcing van R&D of het inkopen van kennis (in licenties), wat zijn de voortbrengingskosten om tot het immaterieel activum te komen en wat zijn goede rulingafspraken met de Belastingdienst? Vectrix beheerst deze materie en onze adviseurs staan jou graag bij.

Wat kan Vectrix betekenen voor mij?

Vectrix maakt met de Belastingdienst een innovatiebox-ruling voor je bedrijf. Wij zorgen voor een goede onderbouwing en maken een goede deal. We hebben ruim 20 jaar ervaring met de WBSO en innovatiebox. We verzorgen met succes honderden WBSO-aanvragen en regelen tientallen innovatiebox-rulings per jaar. Je mag met ons op ‘no cure, no pay’-basis afrekenen.

Toestemming plaatsen cookies

Deze website maakt gebruik van functionele, statistische en social media & overige cookies. Als u wilt aanpassen welke cookies en scripts gebruikt mogen worden, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen.

Meer informatie is beschikbaar in de privacy- en cookiestatement.